Strona główna

 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Sp. z o. o.
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

tel./fax. (0 22) 326 58 17

e-mail: diabetologia@wum.edu.pl