Jesteś tutaj

Medycyna Metaboliczna

Pod patronatem Zespołu Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało pismo "Medycyna Metaboliczna", wydawane przez wydawnictwo Twoje Zdrowie. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1997 roku.

Czasopismo obejmuje tematykę:

  • patologię molekularną,
  • metaboliczne procesy ważne w praktyce klinicznej, 
  • diagnostykę i terapię odnoszącą się do problematyki metabolicznej, 
  • farmakologię kliniczną, 
  • genetykę, endokrynologię metabolizmu, 
  • fizjologię i fizjopatologię metabolizmu, 
  • diabetologię i problemy żywienia, 
  • badanie i leczenie otyłości, 
  • wrodzone wady metaboliczne, 
  • kliniczne problemy metaboliczne różnych specjalności lekarskich.

Skład Redakcji "Medycyny Metabolicznej":
Rada naukowa i programowa:
prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć (Kraków)
prof. dr hab. med. Barbara Cybulska (Warszawa)
dr Robert Pachocki (Warszawa)
prof. dr hab. med. Daniel Pometta (Genewa)
prof dr hab. med. Jarosław Kolanowski
prof. dr hab. med. Ida Kinalska (Białystok)
prof. dr hab. med. Franciszek Kokot (Katowice)
prof. dr hab. med. Kazimierz Ostrowski (Warszawa)
prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko (Wrocław)
prof. dr Ingrid Műlhayser (Niemcy)
doc. dr Rudolf Chlup (Czechy)
prof. dr med. Markolf Hanefeld (Niemcy)
prof. dr. med. Jean-Philippe Assal (Szwajcaria)
prof. dr med. Arne Melander (Szwecja)
prof. dr med. John Day (Anglia)
prof. dr med. Jerzy Łopatyński
prof. dr med. Marek Grzywa
prof. dr med. Jan Skraha (Czechy)
prof. dr hab. med. Jörn Nerup (Dania)

REDAKCJA

Redaktor Naczelny:
prof. dr hab. med. Jan Tatoń


Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. med. Anna Czech


Sekretarz Redakcji:
mgr Renata Dyka
tel. 861 41 58, fax 638 41 06
e-mail: biuro@twojezdrowie.com.pl

Adres redakcji wydawnictwa:
Twoje Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 12
01-498 Warszawa
www.twojezdrowie.com.pl
Prezes: Adam Wojciechowski

Skład i łamanie: Twoje Zdrowie Sp. z o.o.

 

Warunki prenumeraty:

prenumerata roczna od numeru bieżącego wynosi 48 zł, a
cena pojedynczego numeru archiwalnego - 10 zł.
Koszty wysyłki pisma do pernumeratora ponosi Wydawca
Wpłaty za prenumeratę należy dokonywać na konto:

PKO SA XV O/Wa-wa 03124028871111000033896942

Kwartalnik częściowo finansowany z grantu przekazanego przez firmę Servier Polska.