Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Zespół Katedry i Kliniki skoncentrowany jest w pracy naukowej na problematyce patofizjologii chorób metabolicznych szczególnie cukrzycy i jej powikłań. Prowadzi badania nad transportem glukozy do komórek oraz rolą komórek NK
w rozwoju raka jelita grubego u osób z cukrzycą typu 2 i insulinoopornością.

  • W tym zakresie opublikował kilkanaście monografii naukowych i dydaktycznych oraz kilkaset prac w czasopismach naukowych i klinicznych.
  • Projektował i zbadał działanie i efekty lecznicze wielu nowych preparatów insuliny, a także doustnych leków hipoglikemizujących.
  • Uzyskał 10 nagród Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej I stopnia w dziedzinie nauki i dydaktyki.
  • Zespół Katedry i Kliniki opracował ogólnokrajowy system kontroli jakości wyników leczenia cukrzycy.
  • W ramach programu KBN Katedra zrealizowała pracę populacyjną w zakresie epidemiologii i kliniki czynników ryzyka cukrzycy i miażdżycy.
  • Stale współpracuje z uniwersytetami w Genewie, Dűsseldorfie, a także WHO i Eurodiab-Q-Net w Niemczech.
  • Członkowie Zespołu Kliniki biorą aktywny udział w pracach międzynarodowych organizacji medycznych, są członkami redakcji wielu naukowych czasopism.
  • Pod patronatem Kliniki powstało pismo naukowe "Medycyna Metaboliczna".