Działalność dydaktyczna

  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego bierze czynny udział w działalności dydaktycznej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  • Prowadzimy wykłady i seminaria dla studentów z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii zarówno w języku polskim i angielskim, pełnimy opiekę nad doktorantami. Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej oraz rozwój praktycznych umiejętności Studentów w zakresie zbierania wywiadów, komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji badań obrazowych, EKG i wyników badan laboratoryjnych. Zajęcia mają również na celu zapoznanie studenta z zasadami pracy w zespole lekarskim, zasadami leczenia wybranych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu dokrewnego i cukrzycy.
  • Klinika wyposażona jest w salę wykładową i salę do zajęć dydaktycznych umożliwiającą prowadzenie seminariów i innych zajęć praktycznych i teoretycznych.

  • Ponadto prowadzimy staże podyplomowe dla absolwentów uczelni medycznych. Klinika od wielu lat posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii i w tym zakresie cieszy się bardzo dobrą opinią wśród specjalizujących się Lekarzy Rezydentów