Jesteś tutaj

Działalność dydaktyczna

Dydaktyka przeddyplomowa:

  • całokształt programu nauczania interny dla studnetów IV roku II Wydziału Lekarskiego, łącznie obciążenie dydaktyczne wynosi około 2000 godzin
  • nauczanie interny studentów III roku 6-letniego kursu English Division oraz diabetologii studentów III roku 4-letniego kuesu English Division

Dydaktyka podyplomowa:

  • zespół lekarzy pracujących w Klinice corocznie prowadzi 4-5 kursów ogólnokrajowych na wniosek CMKP z dziedziny diabetologii
  • organizuje i realizuje kursy, warsztaty, konferencje, staże i szkolenia lekarzy oraz innych środowisk zawodowych z całego kraju w ramach Warszawskiej Szkoły Diabetologii