Jesteś tutaj

Historia

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego została powołana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie w 1981 roku na bazie Oddziału Chorób Wewnętrznych nowootwartego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego. Kierownikiem Katedry i Kliniki, a jednocześnie Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego Szpitala został prof. dr. hab. med. Jan Tatoń. Zespół Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii pod kierunkiem prof. Jana Tatonia, stanowił już w chwili utworzenia tej akademickiej i szpitalnej jednostki zharmonizowaną i zintegrowaną grupę, która pracowała razem już wcześniej w Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprzaka 17 w Warszawie, jako Oddział Dydaktyczny II Wydziału Lekarskiego A.M.

Po przeniesieniu się do nowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Zespół uzyskał dobre warunki do działalności leczniczej i dydaktyczno-naukowej. Utworzono Wojewódzką i Przykliniczną Przychodnię Diabetologiczną oraz Pododdział Diabetologii z pracownikami naukowymi. Zwiększyła się także liczba osób tworzących Zespół Katedry i Kliniki. Wykształcono wiele diabetologów i pielęgniarek ze specjalnością diabetologiczną.

W 2000 roku prof. dr hab. med. Jan Tatoń przeszedł na emeryturę obejmując jednocześnie stanowisko profesora w Katedrze i Klinice oraz kierownika Pododdziału Diabetologii Kliniki. Kierownikiem Katedry i Kliniki została prof. dr hab. med. Anna Czech – wcześniej długoletni pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry i Kliniki. Pod kierunkiem prof. Anny Czech Zespół Katedry i Kliniki kontynuuje działalność naukowo-dydaktyczną i leczniczą prowadzoną uprzednio przez prof. Jana Tatonia.